Bakbezetting

Hieronder staat een overzicht wanneer de bak vrij is om vrij te rijden.
Elke dag is opgesplitst in 2 gedeelten aangezien de bak ook uit 2 gedeelten bestaat.


Verwijder AUB alle mest en hindernissen na het vrijrijden! Dit in verband met het onderhoud van de bak.

* Westernles eens in de 14 dagen, data: zie onder Western.

** Menles eens in de 14 dagen, anders vrijmennen

De data van de volgende menlessen zijn:

Menles woensdag
20 januari
03-17 februari
03-17-31 maart
14-28 april
12-19 mei
02-16-30 juni

Menles zaterdag
23 januari
06-20 februari
06-20 maart
03-24 april
01-15-29 mei
12-26 juni

*** Ponymarkt elke laatste vrijdag van de maand

De avond en mogelijk de middag voorafgaand aan een indoorwedstrijd wordt de bak klaargemaakt voor de wedstrijd, hierdoor kunnen enige lessen kunnen komen te vervallen, dit zal in overleg met de instructeur aangegeven worden. Ook is er dan geen mogelijkheid voor vrijrijden. De data van de wedstrijden staan vermeld in de kalender.

Let op: Wanneer bij het vrijrijden een rijder/menner alleen in de accommodatie aanwezig is, dient hij/zij zich bewust te zijn van de risico’s die hij/zij daarbij loopt. De verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid ligt daarbij, ten allen tijde, volledig bij de rijder of menner.