Reglementen

Huis- en Gedragsregels kantine De Bosruiters

Wij heten u van harte welkom bij De Bosruiters, een vereniging die zich bezighoudt met het beoefenen van de paardensport in al haar facetten. De belangeloze inzet van vele vrijwilligers maakt het mogelijk dat u als sporter uw sport kunt uitoefenen. De mooiste combinatie voor de vereniging is dan ook niet die van ruiter en paard, maar die van sporter én vrijwilliger.

De kantine van De Bosruiters is een sportkantine. Voor u als sporter of toeschouwer en voor ons als vereniging betekent dit dat er enkele spelregels zijn, waaraan een ieder zich heeft te houden.

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein of terras van de manege.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders dan in de kantine of op het terras te nuttigen.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  • Jongeren onder 18 jaar;
  • Instructeurs tijdens het uitoefenen van hun functie.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 6. Het gebruik van en handel in verdovende middelen / drugs is niet toegestaan; de dienstdoende leidinggevenden/barvrijwilligers zullen bij constatering hiervan betrokkene(n) uit de kantine verwijderen.
 7. Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevenden/barvrijwilligers uit de kantine verwijderd.
 8. Roken in de kantine is verboden.

Wij wensen u een plezierig verblijf bij De Bosruiters toe. Wij van onze kant zullen daarvoor alles in het werk stellen, doet u dat ook?

Rijbaanregels/huisregels voor Manege De Ruiterhoek

In het kader van veiligheid gelden in de rijbaan en in onze manege regels. Ruiters, menners en bezoekers dienen zich aan onderstaande rijbaan- en huisregels te houden.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters en menners een goed passende veiligheidshelm (met CE en EN-1384 markering) met gesloten kinband te dragen, behoudens tijdens wedstrijden waarbij het is toegestaan door de overkoepelende organisatie dat bepaalde disciplines zonder veiligheidshelm worden verreden.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen of stevig schoeisel met gladde doorlopende zool en een hak gecombineerd met chaps te dragen.
 • Bij het rijden of mennen is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • De ruiters maken gebruik van een goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels die aan een scharnierende bevestigingshaak hangen.
 • De menners maken gebruik van een geschikt en veilig tuig met een passend en veilig rijtuig, voorzien van goed functionerende remmen op tenminste de achteras, een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (bij vierwielige rijtuigen) en de juiste verlichting en reflectoren volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.
 • De instructeurs schenken tijdens de lessen aandacht aan de naleving van de eisen met betrekking tot het harnachement, de kleding en het rijtuig en wijzen op het belang hiervan en corrigeren indien de eisen niet worden nageleefd.
 • Tijdens lessen of wanneer er anderszins wordt gereden, heerst rond en in de nabijheid van de rijbaan rust.
 • In de rijbak is roken niet toegestaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet worden aangekondigd.
 • Het op- en afstijgen dient in de rijbaan plaats te vinden, waarbij rekening wordt gehouden met andere rijders.
 • Combinaties op de linkerhand hebben bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 • Combinaties met een snellere gang of die zijgangen rijden, hebben voorrang.
 • Behoudens de ruiters en menners die aan de lessen deelnemen, mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Wanneer tijdens het vrij rijden door rijders materialen in de rijbaan worden geplaatst (hindernissen, kegels, e.d.) worden deze materialen door deze rijders weer verwijderd zodra de combinatie de rijbaan heeft verlaten.
 • Wanneer bij het vrij rijden een rijder alleen in de accommodatie aanwezig is, dient hij/zij zich bewust te zijn van de risico’s die hij/zij daarbij loopt. De verantwoordelijkheid ligt daarbij volledig bij de rijder.
 • Longeren is niet toegestaan wanneer zich andere rijders in de rijbaan bevinden.
 • Na het vrij rijden worden bij het verlaten van de accommodatie de lichten uitgeschakeld en alle deuren gesloten (in het slot).
 • Bij calamiteiten dient een plattegrond geraadpleegd te worden. Hierop staan de (nood-) uitgangen, de telefoons, de blusapparaten, de EHBO-doos en enkele belangrijke telefoonnummers.
 • En tot slot….
  1. de rijder dient de mest van zijn rijdier te verwijderen uit de opzadelruimte en in de daarvoor bestemde bakken te gooien;
  2. het is niet toegestaan de trailers bij de manege uit te mesten.